Мета дослідження: аналіз ефективності супресивної терапії часторецидивуючих форм герпетичної інфекції, що включає валацикловірвмісний препарат та індуктор ендогенного інтерферону – Оверін.
М.Э. Запольский, О.Г. Михайлец, О.Л. Гоцуляк, Д.М. Запольская

Скачати PDF

Матеріали та методи

Під наглядом протягом 6 міс перебували 42 пацієнта з часто рецидивуючими формами герпетичної інфекції. Хворі були розподілені на групи залежно від схем лікування. До основної групи увійшли 22 пацієнта, у групу порівняння – 20. Групу контролю склали 30 здорових осіб. Пацієнти основної групи з часто рецидивуючими формами герпесу (більше 6 рецидивів на рік) отримували супресивну терапію з використанням валоацикловіру, додатково їм призначали Оверін. Пацієнти групи порівняння отримували стандартну супресивну терапію протягом 60 днів, яка включає препарат, що містить валацикловір.

Результати

Були вивчені причини виникнення та методики лікування хронічних часто рецидивуючих форм герпесвірусної інфекції. Розроблений етіопатогенетично обґрунтований метод лікування захворювань, спричинених вірусом простого герпесу.

Заключення

Використання Оверіну у комплексній терапії часто рецидивуючих форм герпетичної інфекції етіопатогенетично обґрунтовано. Препарат ефективно покращує імунні показники крові і загальний стан пацієнтів.

Ключові слова

Герпетична інфекція, Оверін, імунна дисфункція.